Historia -- Krynicy   Morskiej
 Lata 1258-1282: Pierwsze wzmianki o miejscowości Lipa (Liep) powstałej zapewne tam, gdzie kiedyś rosło słynne graniczne drzewo.
 Rok 1309 i dalsze: Po zdobyciu pełni władzy nad Pomorzem Gdańskim, Zakon NMP dzieli terytorium Mierzei wiślanej między okręgi administracyjne zwane w państwie krzyżackim komturiami. Interesująca nas część z miejscowości Lipa wchodzi w skład komturii elbląskiej, której zarządzaniem zajmuje się urząd rybicki, ulokowany na dworze w Skowronkach.
 Około 1350 r.: Biskup pomezański Arnold, wymienił w jednym z dokumentów opisujących sieć parafialną swojej prowincji miejscowość Calenberg (Łysa Góra, Łysica) położoną na Mierzei Wiślanej
 20 sierpień 1424 r. - Komtur elbląski wystawił przywilej lokacyjny dla karczmy położonej zu dem Kahlenberge, powstałej zapewne w końcu XIV wieku.
 1481 rok: Rachunki miejskie Elbląga wspominają część Mierzei Wiślanej administrowaną przez elbląski urząd rybicki z siedzibą w Skowronkach. Na obszarze tym położone były miejscowości:
 * Skowronki (Fogelsange)
 * Przebrno (Pribernow)
 * Łysa Góra (Kahlenberge)
 1491: rok W trakcie sporu między Elblągiem a Gdańskiem, o prawa do Mierzei Wiślanej - elblążanie przedstawiają dokumenty, z których wynika, że wymienione wyżej trzy miejscowości, tradycyjnie związane były z administracją elbląską.
 Koniec XV w: W źródłach historycznych po raz pierwszy mówi się dosłownie o funkcjonujących osadach rybackich, przy mierzejowych karczmach, zlokalizowanych w: Przebrnie, Skowronkach, Łysej Górze, Ptaszkowie, Nowej Karczmie, Narmelen, "Na Cyplu", "Na Piaskach".
 1660 rok: Lustracja przeprowadzona na żądanie Magistratu Gdańskiego odnotowała w miejscowości Kahlberg - 7 zagród rybackich.
 Koniec XVIII w. W Łysej Górze powstaje stacja poczty królewskiej, na linii Gdańsk - Królewiec.
 Początki XIX w. Miasto Gdańsk kończy akcję flancowania nagich wydm na Mierzei Wiślanej, także w Łysej Górze, a w specjalnie przystosowanych pokojach pocztowych, zaczynają gościć pierwsi w historii Mierzei letnicy z Elbląga i Braniewa.
Maj 1827: roku Czterech bogatych elbląskich mieszczan rejestruje spółkę akcyjną, której celem było ustanowienie żeglugi pomiędzy Elblągiem a Pilawą i Królewcem. Zakupili parowiec "Copernicus", który rozbił się jeszcze tego samego 1828 r. na mieliźnie.
1840 rok: Elblscy przedsiębiorcy zakładaj Konsorcjum Parowcowe, zwane też Konsorcjum Pięciu,  zakupują oni  w Anglii nowoczesny parostatek, w 1841 jeszcze drugi. Kursowały one na trasie Elbląg - Królewiec, a latem regularnie zawijały do Kahlbergu (Łysicy). Czwartego września 1842 r. konsorcjum odkupiło od miasta gdańska, który od roku 1509 był włacicielem całej Mierzei - kilka hektarów lasu. Wybudowano  pensjonat "Belweder". W ten sposób odludna Łysica przeistaczała się   w modną Krynicę Morską. Dziką plażę uporzdkowano i wyposażono w kabiny. Oczywicie plaża męska i plaża damska były oddzielone szczelnym parkanem, ciągncym się na kilkadziesiąt metrów w głąb morza.
Koniec 1852 r.
Krynicę Morską odwiedziło 688 gości.
Koniec 1857 r. Krynicę Morską odwiedzio 814 gości, w tym:
* 330 z Elblga,
* 484 z innych miejscowości: między innymi z Torunia, Malborka, Szczecina, Gdańska i Berlina.
1897 : wybudowano latarnie morską - która służyła przybijającym  statkom  do portu.
Latarnia_morska_w_krynicy_morskiej

 Po roku 1870 dla Krynicy Morskiej i ludzi z nią związanych nastały inne czasy. Zegary zaczęły odmierzać odmienny rytm życia we włoskim kurorcie położonym nad plażami Bałtyku. Odbyło się to bezboleśnie,. bez rewolucyjnych przełomów, stopniowo goście z pewnością nie dostrzegli zrazu większych różnic w otaczającej ich atmosferze beztroskiego, letniego wypoczynku wypełnionego atrakcjami kulturalnymi,.Zamiany zaczęły się w innym, wymiarze, daleko od plaż i salonów towarzyskich,A ich konsekwencję uwidocznione w tylu architektury i komponowanie przestrzeni , w powstawaniu nowych hoteli oraz pensjonatów, w powiększeniu sieci ulic i urządzeń rekreacyjnych- coraz bardziej nowoczesnych,m funkcjonalnych i wygodnych - miały sie objawić dopiero po upływie kilku lat...
 Zupełnie nowi ludzie przyjęli ster rządów w miejscowości, Mniej znajdziemy w ich poczynaniach romantyzmu, więcej pragmatycznego podejścia do przedsięwziętych inicjatyw . Wszystko trwało. Echo dawnej epoki - uczucia nadal odgrywały nie bagateleną rolę w starannie opracowanych planach rozwoju Krynicy Morskiej. Były to uczucia podbarwione niezwykłym sentymentem do słynnego już kąpieliska morskiego,Jakże inaczej z gruntu zainteresowanie,w Przyjętej strategii nie nastawiali się na zyski, niemal corocznie rezygnowali z wypłacenia dywident, a wszystkie zarobione pieniądze inwestowali we wzbogacenie infrastruktury i upiększanie przejętego kurortu.
 Lwie nieskonsumowane nigdy zyski z dywident gwarantowała spółka akcyjna, którą powołali w celu utrzymania statusu kąpieliska morskiego w mierzejowej miejscowości, po tym jak wycofali się lub wymarli pionierzy tego szalonego, romantycznego pomysłu. Nazywała się spółką akcyjną kąpielisko Morskie w Łysej górze, a wyłoniła z komitetu Inicjatywnego, założonego z elbląskich kupców i przedsiębiorców,W gronie tym wiodącą rolę odgrywał Ferdinand Schchau, właściciel elbląskich stoczni i gdańskich stoczni, człowiek bajecznie majętny a dzięki bogactwu zaprzyjaźniony z przedstawicielami najwyższych pruskich władz.Już sama obecność fabrykanta w składzie spółki gwarantowała podjętemu przez nią zadaniu powodzenie, wobec czego świetlana przyszłość Krynicy Morskiej wydawał się zapewniona,W następnych latach Ferdinand Schiachau był dla kąpieliska prawdziwym rządzeniem losu i opiekuńczym duchem , konstynującym dzieło wskrzeszone prze Małego Heartla: Chwał mu , że nigdy nie miał węża w kieszeni a zainwestowanych w miejscowości kapitałów nie starał się odzyskać. Taka postawa  u człowieka , który zaczął od niczego może budzić zdumienie. Spółka nie obliczona na dochody  u  wybitny kapitalista w roli  filantropa, miast dorobkiewicza - historia ta przedziwna mogła wydarzyć sie tylko w Elblągu , najromantyczniejszym  z pruskich  miast .Żeby nie pozostać   gołosłownym wystarczy powiedzieć, że w ciągu  ośmiu  lat ( 1905-1913 ) , A.G.S.K.   przeznaczyła na rozbudowę  i  oświetlenie dróg, umocnienie nabrzeży i inne prace zabezpieczające sumę 147 638 marek. Zatem zainwestowała 5 krotnie więcej  niż wynosił kapitał zakładowy!. W tym okresie żaden  z akcjonariuszy   nie ujrzał przysłowiowego  pensa dochodu z dywidend .Świadczy to  o głupocie lub wielkiej  miłości szastania pieniędzmi dla oszałamiającego pięknej kobiety, czym siwy bogacz stara się pozyskać jej serce lub  może tylko złudzenie uczuć, żywionych tak naprawdę dla kogoś o wiele młodszego  i biedniejszego. Ale jak  powiedzieliśmy, Krynica Morska miał szczęście w swoich dziejach za takową piękność  uchodzić , a członkowie A.G.S.K byli i bogaci i zaawansowanii wiekowo  , i  jak widać zakochanej po uszy
 
 Komitet Inicjatywny w odezwie wydanej w dniu 19 sierpnia   1872 roku nakreslił cele i podstawowe zadania przyszłej  spółki.Równolegle przedstawił status organizacyjny i  zarejestrował  go w sądzie. Podstawową działalności stał sie akt  notarialny podpisany  w dniu 18  listopada 1872 roku przez elbląskiego prawnika - Carla Freiedricha , Antona Bernera, dwóch świadków - Eduarda Kriegla ai Augusta Lietza oraz pierwszych  trzydziestu akcjonariuszy lista  udziałowców przedstawiała się następująco :

 Nazwisko  i imię akcjonariusza                        Zawód

 1. Jacob Litten                                                        bankier
 2. Ferdinad Schichau                                             Fabrykant
 3. Georg Grunau                                                    Kupiec
 4. Adolph Philips                                                    Nadburmistrz Elbląga
 5. Eduard Aschenheim                                           Kupiec
 6. Carl Albert Fehrmann                                        Kupiec
 7. Otto Fleischer                                                     Lekarz, z tytułem dra nauk med.
 8. Theodor Pohl                                                      Kupiec
 9. Carl Albert Fehrmann                                        Kupiec
 10. Herman behrong                                                Kupiec
 11. Eduard levinsen                                                  Kupiec
 12. Heinrich Baerecke                                              Ziemianin
 13. Gustaw Hambruch                                              Fabrykant
 14. Otto  Pohl                                                            Kupiec
 15. Arnold Petrus                                                      Kupiec
 16. Carl Robert Heinrich                                          Adwokat
 17. Julius Giebler                                                       Kupiec
 18. Heinrich Haarbrucker                                        Kupiec  
 19. Albert Schmidt                                                    Kupiec
 20. Theopphil Kirsten                                                Kupiec
 21. Amadeus Lieben                                                  Rentier
 22. Carl Reater                                                          Kupiec
 23. Emil Mozen                                                          Hotelarz
 24. Heinric Lorentz                                                    Kupiec
 25. August Teucher                                                    Kupiec
 26. Fridiolin Sonnestuhl                                             Cieśla
 27. Philip krause                                                        Cieśla
 28. Heinrich Fechter                                                  Cieśla
 29. Carl Sonnenstuhl                                                  Cieśla

            Każdy  posiadał dziesięć akcji  w cenie po 100 talarów, co tworzyło  kapitał zakładowy w wysokości  30 000 talarów. Akcja uprawniała do jednego głosu na Walnym zgromadzeniu udziałowców , przy  czym  nikt nie mógł  uzyskać więcej  niż 10 głosów w przypadku  ewentualnego poszerzenia indywidualnego pakietu.A zatem,  Litten , Grunau czy Schichau,  mogący  potencjalnie wykupić nawet wszystkie udziały, nie zdobywali przez ten fakt dominacji nad innymi,  mniej zasobnymi współwłaścicielami. Zasady  funkcjonowania spółki były zatem niezmiernie demokratyczne i jeszcze raz  potwierdzały niecodzienny charakter  całego przedsięwizięcia. Założyciele zatroszczyli się  by , decyzje  podejomowano zawsze większe gremium  kierujące  się dobrem  kąpieliska morskiego, a nie widokami na odniesienie osobistych  korzyści. interesujący jest pierwszy skład spółki. Na czterech  pierwszych miejscach  figurują  ludzie znaczący ,dysponujący wielkimi kapitałem wpływami  politycznymi, z pozoru zdolni do narzucenia  innym swojego zdania. Wewnętrzny regulamin  spółki  neutralizował jednak  ich ewentualną  dominację nad wspólnikami,.Silna pozycja społeczna , jaką  posiadali  była  zatem obliczona na robienie wrażenia na zewnątrz, podnosił  prestiż  spółki i zwiększałą jej  mozliwości  oddziaływania na władze oraz rywalizacji z  konkurencją pozostali  udziałowcy wywodzili się z klasy średniej,Byli to elbląscy  kupcy, na ogół  posiadający  własne firmy  handlowe , wiarygodni i wypłacalni. Zwraca uwagę obecność  kilku rzemieślinków, przy  czy m  wszyscy  wykonywali zawód cieśli. Jest to zrozumiałe, gdy zważymy,że  spółka zamierzała wybudować w  kąpielisku  nowe hotele i pesjonaty,W większości  wznoszono, je z  drewna lub konstrukcji ryglowej, ozdabiając  licznymi  dekoracjami , których wykonanie  również wymagało zręczności w posługiwaniu się narzędziami stolarskimi,Jak widać  inicjatorzy spółki myśleli  bardzo  perspektywicznie i praktycznie,Podobnie  należy  interpretować  obecność w składzielekarza,  radcy  , sanitarnego  i prawnika.jeśli dodamy, że na  etacie zatrudniono tylko ogrodnika i dyrektora ( administratora ) , wszystko staje się jasne - spółka dysponowała o0bsadą , która zapewniała całkowitą nie zależność i samowystarczalność w każdej dziedzinie.Po tak  przemyślanym  i precyzyjnym początku  nie pozostawało  nic innego,  jak  uruchomić  posiadane środki  , wiedzę i   umiejętności , w celu  uczynienia z krynicy  Morskiej wymarzonego miejsca pod słońcem :
 Jak  się  wydaje wszyscy   udziałowcy   byli  mocno związani z krynicą Morską,Posiadali tam prywatne  wille i  pensjonaty, pracowali na etatach  ( lekarz, radca sanitarny, ogrodnik,  luk zakładali sklepy  i warsztaty ( kupcy, cieśle ) Wszystkie decyzje jakie  podejmowali dotyczące  budowy  lepszych dróg, założenia oświetlenie, wodociągów  lub  kanalizacji, dotyczyły  ich zatem bezpośrednio,podnosił  komfort  osobisty , a równocześnie zwiększały renomę kąpieliska, nakręcając koniunkturę  przynosząc większe zyski , gdy  podsumowywano  kolejny sezon.
 Jednym z podstawowych celów  strategicznych, jakie załóżyła sobie spółka i ogłosiła w odezwie programowej, było uzyskanie dla Krynicy Morskiej  statusu  uzdrowiska  morskiego.Wprawdzioe artykuły prasowe, wydawane przed rokiem 1870, nazywały częstokroć  mierzejową miejscowość kurortem , jednak było to - typowe dla prasy - przekłamanie,  lub  nie ładniej mówiąc - figura stylistyczna, używana na zmianę z  określeniem  kąpielisko morskie. Oficjalne przyznanie   Krynicy Morskiej   statusu kurortu  lub  uzdrowiska  wymagało decyzji administracyjnych Prus Wschodnich...
 W każdym razie Krynica Morska należała na początku XX w do   towarzystwa Niemieckich Uzdrowisk Bałtyckich , z siedzibą w  Berlinie. Z siedziby tej docierały  informacje  dotyczące  możliwości wynajęcia zespołów  muzycznych, teatralnych,  grup rozrywkowych.
 
 Do prowadzenia typowo uzdrawiających zabiegów kuracyjnych  Krynica Morska  , nigdy  nie była  przygotowana  i nie jest przygotowana po  dzień  dzisiejszy.
 Jako dobroczynny wpływ na zdrowie ludzkie  proponowano   kąpiel w   zimnych wodach  bałtyku, spacery, wdychanie jodu.
 Przygotowano  dwie wierze widokowe, które dostarczały efektu wizualnego : Blockberg i  Russenbergkrynica_morska_punkt_widokowy.  A także zbudowano  budynek  który nazwano :  Ciepłe łazienki.

 Ciepłe  łazienki -  wybudowano w roku 1878 wydatkując na ten cel sumę 10500  talarów. Mieściły się w murowanym  budynku położonym niedaleko plaży  i Pawilony Plażowego. W roku 1904 A.G.S.K  wymienił  kocioł parowy służący do podgrzewania wody  morskiej, tłoczonej  rurami z Bałtyku  i następnie  poddawanej  różnymi  zabiegom.
 Przed wszystkim wzbogacenia tlenem  lub węglowodanami , do czego używano bomby tlenowej i  kobaltowej. Zgodnie z zaleceniem lekarza kuracyjnego lub na  życzenie kuracjusza wodę nasycano różnymi pierwiastkami, przepuszczając przez sosnowe igliwie i szyszki  lub dodając  soli mineralnych  czy ziół.
 Ciepłe  łazienki  gruntownie zmodernizowano i rozbudowano w roku 1913.Budynek  przetrwał do roku 1956 , w który  został   rozebrany  i na jego miejsce powstał  nowoczesny  jak na tamten okres czasu OŚRODEK  wypoczynkowy  TĘCZA.
krynica_morska_cieple_łazienki
 Sezon kuracyjny w Krynicy Morskiej   pokrywał się początkowo z sezonem kąpieliskowym  i trwał od 1 lipca do 30 wrzesnia. Podzielony był na dwa główne  turnusy ( 1 lipiec - 15 sierpień i 15 sierpień - 30 wrzesień ) Taksa  kuracyjna w roku  1913  wynosiła
Ilość osób 1 tydzień 2 tyg odnie 6 tygodni powyżej 6 tygodni
1 osoba 3 marki 5 marek 8 marek 10 marek
rodzina 3-os 5 marek 9 marek 14 marek 18 marek
Rodzina 4-os 8 marek 12 mrek 16 marek 20 marek

 
 Do najważniejszych  budynków  architektury  Kapieliska   morskiego należały :

 Belvedre - budynek  od  samego początku   był  jednym z wyśmienitszych, kierowano  się tam  prosto z  parostatków. meldowano, przesiadywano na tarasach widokowych, upajano w kawiarni, sali muzycznej,   restauracji, sali bilardowej ,zawierano  nowe  i stare znajomości. krynica_morska_hotel_belvedre
 
 Furst blucher -  Pierwszy  hotel. Znajdowały się w nim wyłącznie miejsca noclegowe. Po  1872  roku, budynek odsprzedano, wyburzono i   na jego miejsce postawiono  większy, solidniejszy,  piekniejszy Hotel  o  podobnie brzmiącej nazwie   Furst Blucher II.
 
 Concordia -  prywatna willa jednego z właściciel i  konsorcjum  turystycznego, przepięknie  dopieszczana przez wiele  lat, udostępniano  zwiedzającym  tylko park- który należał  do willi.
 Po  roku  1905- gdzie dobudowano  kolejne piętro - oddano wille całkowicie do dyspozycji  przybywających  letników. Później  restauracji RIVIERA, spalona.Obecnia Pensjonat Victoria.
 
 Dependence - Hotel  posiadający około 16  pokoi  noclegowych.Obecnie budynek ten  istnieje pod  nazwą  BAŁTYK II i znajduje się na ulicy Tkaczy 2.

 Conservierhaus -  również  hotel  posiadający  około 20 pokoi  noclegowych, w parterze otwierano   usługi różne go typu : sklep  sportowy, odzieżowy, kolonialny, czytelnia, kawiarnia wiedeńska...
 Bellevue -   pensjonat  i restauracja  o nazwie czarny  wieloryb, położona  nad zalewem wiślanym, z  przepięknym  tarasem widokowym. Pensjonat  był  przystanią  dla lowelasów i donżuanów  wszelkiej maści...

 Pallax - siedziba  lekarza  kuracjuszy. Później  restauracja  Meduza. Obecnie sklepy  handlowe, dyskoteka...

 Reimer’s Hotel - sala balowa, sala klubowa, duża restauracja z werandą Obecnie  budynek  Tp s.a.
Hotel Schreiber -  krynica_morska_hotel_Reimer

 Hotel Kaiserhof - zachowany, obecny adres  ul: Robotników 21.krynica_morska_hotel_Schreiberkrynica morska historia

 Wille Meta i schmalfeld & Reich -  zachowane do dziś, tworzą  jeden  obiekt należący do klasztoru z Braniewa, obecny adres  ul.Robotników  nr 13-15

 Villa Marta -  zachowana do dziś   ulica Robotników 11

krynica morska historia

 Villa Helene -  zachowana , obecny adres Robotników  9

 Villa Warda -  obecny adres ulica Robotników 7


Villa Anna  - krynica morska historia krynica morska historia

 Furst Bismarck - Hotel  i  pensjonat, zachował się tylko  budynek  pensjonatu , ulica robotników 8, na siedlisku  hotelu stanął ośrodek Siarkopol.
krynica morska historia

 Villa Baltic - , obecnie  FWP Warta, ulica Robotników 6
krynica morska historia

 Villa Olga - Obecnie prywatny dom  mieszkalny  ulica Robotników 2.
 
 Cesarski  dwór -   konkurencyjna budowla dla BELVEDERE,  50 pokoi  gościnych, sale bilardowe, muzyczne, taneczne,  czytelnie, łazienki..później nazwano  go BAŁTYKIEM.Obiekt  w czasie  socjalizmu/demokracji   strasznie  podupadł.Zmienił właściciela- zburzono  i  odbudowano cała  budowlę.Nazwy pozostałe takie same.
 
Kronprintz  - Pensjonat , obecnie budynek  poczty.
Ulica  pocztowa -krynica morska historia


Port  pasażerski -file:///media/hd6/dcim/krynica_morska/historia-krynica_morska/zdjecia/krynica_morska_port_pasazerski_4.jpgkrynica morska historia_port_pasażerskikrynica morska historia krynica morska historia_port_pasażerski


Osada Liep - krynica morska osada liepkrynica morska osada liepkrynica morska - osada liep

Plaże - krynica morska - plaza nadmorskakrynica morska - plaza nadmorskakrynica morska - plaża nadmorska


--->dopisać lata po  wojnie<---

Po II wojnie światowej Krynica istniała jako Łysa góra, później Łysiaca. W 1959 roku zamieszkiwało tą osadę rybacką około 600 osób. W większości osoby były zatrudniane jako pomoc rybaka , a także w budynkach, ośrodkach wczasowych budowanych w tamtym okresie przez większe zakłady przetwórstwa i przemysłu. W ciąż brakowało racjonalizatora tych terenów, wiązało się to z konieczności posiadania dużej dyscypliny, kwalifikacji i odwagi – przeciwstawienia się dużym zakładom przemysłowym i przetwórstwa- Bo to one kreowały politykę społeczną, budowlaną i administracyjną Krynicy Morskiej ( Łysicy).1954 -
przygotowania do letniego sezonu.Krynica_morska_przygotowanie_do_sezonu_letniego
 
1957 - 
W Krynicy Morskiej będzie lepiej.

 W zamieszczonym numerze „ Dziennika Bałtyckiego: z dnia 23 mają 1957 roku artykuł pt „ LIPA CZYLI KRYNICA MORSKA : odpowiedziała Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego , przedstawiając w nadesłanym do redakcji piśmie obszerne streszczenie uchwały nr 2/36 z 13.1 br. „ W sprawie zagospodarowania Łysicy w Latach planu 5- letniego.
Poniższy artykuł zawierał omówienie tej właśnie chwały , z której treścią zaznajomiła nas WKPG.

 
Nad wąskim pasmem Mierzei szumi ciepły , sierpniowy wiatr. W jego podmuchy kładą się na Zalewie białe żagle jachtów. Z drugiej strony – na morzu – równymi szeregami biegną srebno – zielone fale. Na plażach tysiące barwnych kostiumów. Hej Krynica , Krynica...
...A ja napisałem , że ten letni reprezentacyjny jej obraz, to po po prostu zwyczajna „ lipa” . Czyżbym się mylił ? 
Nie, W świetle materiałów przekazanych nam , w tej sprawie prze Wojewódzką komisję Planowania Gospodarczego, wyliczone wówczas zaniedbania znajdują pełne potwierdzenie.Co ważniejsze jednak okazuje się , iż troska o ich likwidację , nie jest już prywatną własnością nieszcezsnych 560 mieszkańców uroczego zakątku.
Lecz – pomimo wszytko – jaka szkoda, że tych kryniczan jest tylko 560. Gdyby bowiem byló więcej, tysiąc na przykład, wolno by mieć nadzieję, iż Rada Ministrów przychyli się do wniosku WKPG i przekształci gromadę w osiegle, tak zaś... Nie z tego zapewne nic nie będzie, Biurokracja to przecież duch, który straszy nawet wtedy , gdy w ogóle go nie ma.
Czy wprowadzona zostanie taksa uzdrowiskowa ? Prezydium WRN podjęło jeszcze w lutym wymaganą w tej sprawie uchwałę. Pół roku nez mała „ urzęduje na niej Ministerstwo Zdowia i Centralny Zarząd Uzdowisk. Tak zwane czynniki decydujące. Być może też zdobędą się kiedyś i na tę decyzję Kto wie- może już w grudniu ? 

 LAS, PLAŻA, WODA

 Las dotychczas był mocno eksploatowany z tego powodu w latach następnych będzie stopniowo zachamowywany. Kryniczański park będzie stawać się przez to bardziej okazały i piękniejszy.
Fundusze na wyposażenie plaży przyznano przez.GRN w rozmiarach znacznie większych aniżeli w roku 1954, obowiązek utrzymywania w Krynicy wypożyczalni sprzętu sportowo- wodnego nałożono na WZSP. Remont dróg i ścieżek włączony zostałdo planu na rok 1957.
A teraz przejdźmy do spraw typowo bytowych.
WKPG jest zdania , iż zimą opieka lekarska nad ludnością Krynicy jest wystarczająca. Latem – kierowany tu będzie dodatkowo doktor medycyny. Budowa przewodu wodno- ciekowego w osadzie rybackiej znajdzie się w planie 57 roku.
Problem aprowizacji i żywienia zbiorowego rozwiązany został przez utworzenie Robotniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, której przydzielono potrzebne kredyty na remonty budynków i zakładów pod kątem poprawy ich warunkow sanitarnych i wyglądu estetycznego.

 W portach.

 Plan na rok 57 przewiduje również renowację urządzeń melioracyjnych nad Zalewem na wysokości Krynicy co umożliwi rybakom lepsze wykorzystanie posiadanych działek gruntu, Co prawda , poważną przeszkodą w realizacji tego zamierzenia stanowi negatywna decyzja GUM- u ( z braku środków ) w sprawie odbudowy opaski faszynowej wzdłuż brzegu, bez czego nie można prowadzić robót wałowych. GUM jednakże obiecuje jeszcze w roku bieżącym pogłebienie wejść do portów. W latach najbliższych zaś – renowację nabrzeży.
Projekt budowy nowego portu rybackiego uznany został przez Ministerstwo Żeglugi jako „ inwestycja mniej ważna w ogólnej hierarchii potrzeb „ i na razie nie uwzględniono. Plan przestrzenny zagospodarowania Krynicy Będzie natomiast opracowany w ciągu tej jeszcze 5 latki.
A kina stałego nie będzie ! 
Chyba , że handel zagraniczny w przyszłym roku sprowadzi potrzebną dla kraju ilość projektorów. W przeciwnym zaś wypadku...
Jedyną rozrywką kulturalną dla mieszkańców osady stanie się rozwiązywanie szarady : jak nazywa się to gdzie wypadło im żyć?

 
W 1959 roku – wprowadzono uchwałą sejmu, ustawę dotyczącą otwierania działalności gospodarczej – np., wędzarni , opodatkowanej wyłącznie podatkiem zryczałtowanym, a więc płatność występowało w wyznaczonym okresie płatniczym.

 
W 1960- roku wybudowano teatr , ilość miejsc 500 – niestety do roku 2010 , nie ma żadnych wspomnień o tym budynku.
W tymże roku także wybudowano przez zakład ZAMECH domki campingowe a także kredytowaną inwestycję budynków usługowych, kwotą 2,5 miliona.

 
W 1961- roku po sezonie letnim, wystąpiły drobne prace remontowe , które bezpośrednio dotyczyły remontu ulic i chodników , w tamtym okresie nieporządek pozostawiany po ekipach remontowych był standardem do którego częściowo i obecne firmy są skłonne wracać. W zasadzie nic w obyczajowości remontów nie zmieniło się. Stacjonujące większe ośrodki wczasowe , które same się utrzymywały, same też się zaopatrywały w niezbędne materiały remontowe i żywnościowe, starały się za pomocą mediów wymóc zorganizowanie na koszt miejscowości Krynica Morska :
świetlicy
remontu ulic
remontu chodników
zwiększenia ilości sklepów spożywczych
wybudowanie budynków usłogowo-handlowych
poszerzenia plaży
wybudowanie muszki koncertowej
wybudowanie solariów kwarcowych
kryty basen
dworca autobusowego
Koniec sezonu zakończono statystyczną liczbą w postaci 34500 odwiedzających wczasowiczów

 
krynica morska historia miasta
 Domki campingowe jednego z zakładów przemysłowych.


 
1961 - Prace przy remontowaniu chodnika, została tylko estetyka. Niestety z powodu pośpiechu prace wykonano niedbale.

 

 
1962 - roku liczna mieszkańców osiągnęła liczbę 700 osób.

 
1963 - rok pogłębienie przez Kapitanat Elbląski portu w Krynicy Morskiej.krynica morska zalew wislany - barkasy

 
W latach 1957-60 zakłady pracy wybudowały nad morzem 46 ośrodków wypoczynkowych kosztem 178 milionów złotych.
krynica morska historia miasta
 
1963 - Wzrosły koszty utrzymania plaży w związku z zradiofonizowaniem i zatrudnieniem liczny ratowników. Końcową liczba zatrudnionych ratowników wynosiła 20 osób i 6 łodzi ratunkowych.

 krynica_morska_przed_otwarciem-plazy krynica morska przygotowanie do sezonu letniego 1964

 
1964 – Ochotnicza straż pożarna otrzymala nowy sprzęt do działań
piaski budowa drogi 1957
1964 – wybudowanie drogi łączącej miejscowość Piaski z miejscowością Krynica Morska, udostępni możliwość inwestowania w budynki, domki campingowe, pola namiotowe na terenach przygranicznych – zwanych Nowa Karczma. 
piaski budowa drogi 1957
  piaski budowa drogi 1957
piaski budowa drogi 1957
piaski budowa drogi 1957

1964- Stanisław Ostrowski, główny inżynier opracował wykorzystanie żeglugi śródlądowej w przeładunkach towarów poprzez porty zlokalizowane w obrębie miast portowych.

 1964- trwają prace remontowe nad brzegiem Bałtyku przy zakładaniu faszyny, zniszczonej mocno , wiosennymi sztormami.krynica morska port rybacki nad morzem 1965

1964- Powstaje ośrodek zdrowia.krynica morska ośrodek zdrowia

 1965 – ORT Organizacje ruchu turystycznego w roku 1965 określono obrót na 1256 zł. W samej Krynicy natomiast przewidywano obrót w wysokości 265 tys PTTK – wyodrębiono grunt położony na wzgórzu ( tam gdzie Ewa Braun miała swoją willę ) i w następnych latach zamierza wybudować budynek wielokondygnacyjny z pawilonami usługowymi.

1965 – roku wybudowano także budynek pawilon dla sekcji żeglarstwa zalewowego.

1965 – punkty informacji turystycznej PORN – ulica Marynarzy w Krynicy Morskiej.

1965- lista kandydatów do RADY NARODOWEJ W KRYNICY MORSKIEJ. Proszę zwrócić uwagę na nazwisko osoby występującej pod imieniem Zofia.krynica Morska rada osiedlowa

 

 
1965 – akcja kolonizacyjna na mierzei. Przedsiębiorstwo Remontowo Przemysłu Ciężkiego w Gdańsku Krynica Morska obiekt szkolny 70 osób. Zakład przemysłu GUMOWEGO – wybudował 2 własne budynki i domki campingowe na 165 dzieci.
Przedsiębiorstwo remontowo- budowlane w Elblągu posiada obiekt TĘCZA na 175 dzieci.

 1965 – budowa sieciarni, magazynu dla rybaków morskich. 
Krynica morska budowa wyciagu rybackiego
 1966 – budowa ośrodka BURSZTYN 

 1966 – port nad zalewem wiślanym - koło obecnego Hotelu Kahelberg 
Krynica Morska przystan nad zalewem wislanym

 1966 – Wybudowano 3 pawilony handlowe PSS SPOŁEM, zaprojektowane , również przez biuro projektów „ SPOŁEM” w SOPOCIE. Kosztem 1,8 miliona zł.
Krynica Morska budowa sklepów pss społem

 1966 – Krajowy związek spółdzielni Transportu zbudował dwa budynki – jeden z czerwonej cegly, drugi otynkowany. Praktyki odbywali tam uczniowie Absolwenci SZKOŁY gospodarczej w Elblągu.Krynica Morska historia miasta

 1966 – zorganizowanej spartakiady dla ośrodków wczasowych . Konkretnie dotyczyły tenisa stołowego , siatkówki , biegu na 100 m

 1966 – Krynica Morska posiadała 1700 miejsc noclegowych

 1967 – Remont nadbrzeża w Piaskach

 1967 – przystań rybacka w obecnym porcie pasażerskim.
Krynica Morska przystań rybacka

 1967 – budowa tarasu w restauracji morskiejKrynica Morska przygotowanie do sezonu letniego

 1967 – REDP – wybudowała kolejny ośrodek w KM dla pracowników resortu.

 1967 – Likwidacja baru mlecznego OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ – zamiana na smażalnie ryb.

 1967 – Elbląski Browar wybudował ośrodek wczasowy za około 10 milionów , kierownikiem została Felicja Meller z Elbląga a prawą ręką Walentyna Soszyńska. Szefem kuchni Stefania Szulc. Dyrektorem browaru w obecnym czasie był Bruno Kulus

 1967 – w sezonie letnim zdarzały się częste kradzieże wynikające z pobytu młodzieży bez żadnych środków finansowych. Sytuacje takie nawet w środkach masowego przekazu wywołują stres , panikę dezinformacji.

 1967 – sierpień – budowa placówki poczty polskiej wraz z mieszkańcami dla pracowników. W sezonie letnim sprzedano znaczków 23490 złotych

 1967 – otwarcie pawilonu z książkami literatura piękna foldery, widokówki albumiki typu pamiątkarskiego za pośrednictwem DOM KSIĄZKI w Gdańsku.

 1967 – Centralny Zarząd Dróg publicznych wybudowa ośrodek wczasowy na 114 miejsc wypoczynkowych o wartości około 2,2 miliona złotych wprowadzono opłatę za wstęp na plaże w wysokości 4 zł od osoby dorosłej i 2 złote od młodzieży.

 1967 – PSS społem inwestuje w dalszy rozwój KM, zainwestował około 4, 4 milionó złotych. Posiada już 7 kiosków. Pss społem również wybudował piekarnię zmechanizowaną która zatrudnia 17 -siec osób , produkuje 2, 5 tony chleba oraz 900 kg pieczywa pszennego. W tymże też roku patronat nad KM objęły 3 poważne hurtownie : 
obuwnicza z Gdańska
- odzieżówka z Malborka 
- sportowa z Gdańska

 1967 – Górniczy ośrodek wypoczynkowy Zabrzańskiego zjednoczenia Przemysłu Węglowego w KM jest wzorem dobrze zorganizowanego wypoczynku ciężkiej pracy . W tym roku powstanie recepcja i stacja TRAFO , w następnym okresie będzie budować stacja TRAFO ,w następnym okresie będzie budowane kolejne 3 budynki. Końcowy plan przewiduje przegotowanie miejsc na zakwaterowanie 100 osób. Dyrektorem obecnie jest Stanisław Rokita.
Krynica Morska ośrodek górniczy

 1967 – Fabryka z Brzegu zainwestuje 8 ml złotych na budowę swoich ośrodków.

 1967 – organizowanie regat w KM zaproszony został jachtklub z Kalingradu na 5 dni ( roboczych ) Występowali w asyście włądz lokalnych , kadeci zarejestrowani w jachklubie KM , Gdańsk

 1967 – 9 mil złotych przeznaczono na rozbudowę kanalizacji, opracowano już dokumentację na rozbudowę wodociągów pomyślano o oświetleniu i budowie nowych dróg.

 1968 - Przygotowanie Krynicy Morskiej do budowy wodociągów i kanalizacji
Krynica Morska przebudowa wodociągów


 1968 - Piaski ( Nowa Karczma) chcą podłączenia elektryczności ..
Krynica Morska przebudowa wodociągów


 1968 - Piaski ( Nowa Karczma ) zakładają komiter elekryfikacji
Krynica Morska przebudowa wodociągów


 1968 - Krynica Morska - generalne porządki
Krynica Morska przebudowa wodociągów


 1968 - Krynica Morska - Komiter osiedlowy PZPR.
Krynica Morska przebudowa wodociągów


 1968 - Krynica Morska - w pełni sezonu.
Krynica Morska przebudowa wodociągów


 1968 - Krynica Morska - problemy gospodarcze.
Krynica Morska przebudowa wodociągów

 1968 - Budowa kanalizacji i wodociągów , kosztem 20 milionów złotych
Krynica Morska przebudowa wodociągów

 
1969 - 820 mieszkańców 35 – ośrodków wypoczynkowych. Otworzono także cukiernię BAJKA na ulicy świerczewskiego.

 
 1969 - wybudowano dojście do plaży z płyt chodnikowych a także dojazd do pola campingowego z masy bitumicznej. Na sesjach OSIEDLOWEJ RADY NARODOWEJ pod przewodnictwem Jana BODUSZKO ustalono tereny leśne- które obecnie należały do Ministerstwa Leśnictwa będą do rozdysponowania ponownie dla rady miasta na wybudowanie parkingów i pól campingowych.

 1969 – dwa przedsiębiorstwa rybołówstwa , zwane dalej spółdzielniami rybackimi „ POKÓJ” i „ MIERZEJA” dostarczały na zasadzie konkurencyjności duże ilości węgorza i sandacza. W Kątach wybudowano za pośrednictwem spółdzielni wybackiej „ MIERZEJA” - BarBUS – który zajmował się sprzedażą złowionej ryby. Zakup wraku autobusu wyniósł 10 tys złotych natomiast sama adaptacja 29 tys.

1969 Krynica Morska przygotowuje się do sezonu... Krynica Morska ulica Rybacka


1969 Zdjęcie ośrodka wypoczynkowego... Krynica Morska ulica Rybacka


1969 Wypożyczalnia sprzętu wodnego.. Krynica Morska ulica Rybacka


1969 Kandydaci na radnych osiaedlowej Rady Narodowej w Krynicy Morskiej... Krynica Morska ulica Rybacka


1969 Wybrane w głosowaniu nowe włądze osiedlowej Rady Narodowej w Krynicy Morskiej... Krynica Morska ulica Rybacka


1969 Przygotowano nowy sprzęt plażowy , kosze wiklinowe.. Krynica Morska ulica Rybacka


1969 Krynica Morska w oczach gości.. Krynica Morska ulica Rybacka


1969 Krynica potrzebuje biura zakwaterowań... Krynica Morska ulica Rybacka


1969 rusza budowa ośrodka wypoczynkowego Zamechu... Krynica Morska ulica Rybacka


1969 Krynica Morska- wystawa bursztynów.. Krynica Morska ulica Rybacka1969 Krynica Morska - z czym do gości... Krynica Morska ulica Rybacka1969 W tym roku powstaje remiza strażącka... Krynica Morska ulica Rybacka1969 Dni morza w Krynicy Morskiej... Krynica Morska ulica Rybacka1969 Powstał nowy pawilon handlowy... Krynica Morska ulica Rybacka1969 Statki pasażerskie przewiozły już 60 tys, pasażerów... Krynica Morska ulica Rybacka1969 Problem nieczynnego pawilonu... Krynica Morska ulica Rybacka

1970 Zajęcie pierwszego miejsca w czynie społecznym. Krynica Morska ulica Rybacka

1970 4 czerwca Plany rozwoju miejscowości. Krynica Morska ulica Rybacka

1970 30 czerwca Budowa remizy strażackiej. Krynica Morska ulica Rybacka

1970 Droga w Krynicy Morskiej.... Krynica Morska ulica Rybacka

1970 30 pażdziernika Pieniactwo jednej obywatelki... Krynica Morska ulica Rybacka

1971 17 kwietnia Nowe sklepy i kawiarnie... Krynica Morska ulica Rybacka

1971 4 maja Krynica Morska czeka na budownictwo... Krynica Morska ulica Rybacka

1971 5 czerwca Ośrodki wypoczynkowe... Krynica Morska ulica Rybacka

1971 8 czerwca Raport o stanie turystyki na terenie Mierzei Wiślanej.... Krynica Morska ulica Rybacka

1971 XIII sesja powiatowej Rady Narodowej... Krynica Morska ulica Rybacka

1971 23 czerwca Dom wczasowy jeszcze nie skończony... Krynica Morska ulica Rybacka

1971 29 czerwca Nowe rozkład statków pasażerskich... Krynica Morska ulica Rybacka

1971 12 sierpnia Plany reaktywacji miejscowośći zimą.... Krynica Morska ulica Rybacka

1972 25 maja Refleksje... Krynica Morska ulica Rybacka

1972 14 czerwca Wczasowicze są niezadowoleni.... Krynica Morska ulica Rybacka

1972 30 tys pasażerół skorzystało z żeglugi śródlądowej po Zalewie Wiślanym... Krynica Morska ulica Rybacka

1972 Polskie towarzystwo turystyki krajobrazowej PTTK posiada swój budynek w Krynicy Morskiej... Krynica Morska ulica Rybacka

1972 Huśtawka cen w punktach gastronomicznych... Krynica Morska ulica Rybacka
1973 Polów śledzia.... Krynica Morska ulica Rybacka

1973 Ośrodek Górnik w remoncie... Krynica Morska ulica Rybacka

1973 12 lipca Atrakcje w Krynicy Morskiej.... Krynica Morska ulica Rybacka

1973 Klub na każdą pogodę.... Krynica Morska ulica Rybacka

1973 W trosce o czystość plaż... Krynica Morska ulica Rybacka

1973 Bar Moregia... Krynica Morska ulica Rybacka


1977 Artykuł który porusza zycie i pracę rybaków na Mierzei Wiślanej... Krynica Morska ulica Rybacka

1977 Przetrasposrtowano przebudowaną łódź rybacką , zwaną KOGĄ, prawdopodobnie powstanie restauracja... Krynica Morska ulica Rybacka

1977 Niewielka przyzstań rybacka.... Krynica Morska ulica Rybacka
1977

Koga.... Krynica Morska ulica Rybacka

1978 Budowa hangaru na bojery i łódki... Krynica Morska ulica Rybacka

1977 Remont koszy wiklinowych Krynica Morska ulica Rybacka

1977 Remont koszy wiklinowych Krynica Morska ulica Rybacka

1977 Remont latarni morskiej.. Krynica Morska ulica Rybacka

1978 Elturist , przygotowanie folderów Krynica Morska ulica Rybacka

1978 Poduszkowiec na Zalewie Wiślanym Krynica Morska ulica Rybacka

1978 Krynica Morska siedliskiem brudu Krynica Morska ulica Rybacka

1978 Sobutkowe Neptunalia... Krynica Morska ulica Rybacka

Dokończenie  nastąpi w kolejnych  okresach. Z całą powagą chciałbym podziekiwać dziennikowi bałtyckiemu za dostarczenie wszelkiej  możliwej , DOSTĘPNEJ  informacji.1970- ulica  rybacka jeszcze przed  budową  współczsnych kwatery wypoczynkowych.
Krynica Morska ulica Rybacka

1976- Piaski ( Nowa karczma ) obóz haarcerski...
Krynica Morska ulica Rybacka

1976- Ulica Marynarzy  ( dojście do  morza bałtyckiego, stacja CPN )
]Krynica Morska ulica Marynarzy
1976 - Pomoce młodzieży w utżymaniu  mierzei.Krynica Morska młodzież na mierzei

2010 - Kocert  - jednej z gwiazd wspołczesnej muzyki estradowej.Krynica Morska Koncert
 
Źródło zdjęć : http://www.aefl.de Źródło tekstu : Dariusz Barton ; Dzieje kąpieliska i kurortu w Krynicy Morskiej Żródło notatek prasowych: Dziennik Bałtycki i Głos Elbląga.